Special Solvent Vivacolor

Paint Thinner

Solvent for thinning alkyd paints, oil paints and lacquers. Suitable for cleaning tools and small surfaces.

  • Low odor
  • Low aromatic hydrocarbon content

 


Määrä

3,29 €

0,5 Litraa

4,33 €

1 Litra


Yhteensä:

0,00 €

Määrä:

0 Litraa

Toimitamme tuotteet kuljetukseen 3-7 arkipäivän kuluessa. (Poikkeuksena erikoistuotteet, joiden toimitusaika pidempi). Toimitushinta määräytyy tilauksen painon ja toimitusosoitteen mukaan.


Ilmainen toimitus

Tekniset tiedot

Pielietojums

Atšķaidītājs alkīda krāsu, eļļas krāsu un laku atšķaidīšanai. Piemērots darbarīku un nelielu virsmu tīrīšanai.

Iepakojumi

0,5L; 1,0L

Käyttöopas

ATŠĶAIDĪŠANA

Special Solvent izmantot saskaņā ar norādījumiem uz attiecīgā krāsu produkta etiķetes.

KRĀSOŠANAS DARBARĪKU TĪRĪŠANA

Krāsošanas darbarīki jāiztīra no krāsas vai lakas atlikumiem uzreiz pēc darba pabeigšanas, jāizmazgā ar Special Solvent.

VIRSMAS TĪRĪŠANA

Piemērots krāsotu, koka un metāla virsmu attīrīšanai no eļļas, taukvielām un sveķiem. Tīrot krāsotu virsmu, pārbaudīt Special Solvent piemērotību uz neliela virsmas laukuma.

 

VIDES AIZSARDZĪBA, DARBA AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA

 uguns   izsaukums   plausas   

 Bīstami                                                                                                                     UN  1268

Satur: Ogļūdeņraži, C9-C11, n-alkāni, izoalkāni, cikloalkāni, <2% aromātiskie. EK numurs 919-857-5.  Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos. Var izraisīt miegainību vai reiboņus. Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu. Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums/dzirksteles/atklāta uguns/karstas virsmas. Nesmēķēt. Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu. IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: izvest cietušo svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot. Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no bērniem.

Neizliet kanalizācijā, ūdenstilpnēs, augsnē. Tukša, sausa tara jāpārstrādā vai jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām.  Produkta atlikumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām.

TRANSPORTĒŠANA

Neietekmē uzglabāšana vai transportēšana aukstumā.

Värikartta

 

Tällä verkkosivustolla on käytössä evästeet. Jatkamalla sivuston käyttöä, hyväksyt evästeet. Lue lisää

Verkkosivuston evästeasetukset on asetettu automaattisesti "hyväksymään evästeiden käytön". Evästeet auttavat luomaan sivuston käyttökokemuksesta mahdollisimman miellyttävän. Jatkaessasi sivuston käyttöä muuttamatta evästeasetuksia tai klikkaamalla "Hyväksy", hyväksyt evästeiden käytön.

Sulje